• Yatırımcılara
  • Sanayicilere
  • Turizmcilere
  • Müteahhitlere
  • Tarım ve Hayvancılık Projelerine
  • Enerji Yatırımcılarına

Arazi temini, kiralanması ve projelendirilmesinde danışmanlık hizmeti vermektedir.

AKEM Gayrimenkul, ülkemizin önemli şehirlerinin (Ankara – İstanbul – Antalya – Muğla – Mersin – İzmir – Kıbrıs) gelişme potansiyelini ve şehirleşme planlarını öngörüp yatırım amaçlı arsa ve arazilerin sağlanmasında; plan-proje geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesinde yaklaşık 35 yıldır faaliyet göstermektedir.

Bunun yanı sıra Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarına emlak danışmanlığı hizmeti vererek, onların uzun dönemli başarılarına rehberlik etmektedir.